بلاکچین، فین‌تک و فایننس اسلامی

۶۰,۰۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰ تومان

این کتاب به واکاوی پیشرفت‌های فعلی در حرفه فین‌تک اسلامی در سطح جهان می‌پردازد و ابداعات متعدد کشورهای اسلامی مختلف را در شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) دنبال می‌کند. همچنین درباره چالش‌های رودررو و مشکلات فین‌تک اسلامی بحث می‌کند. همچنین این کتاب به موارد کاربرد بلاکچین می‌پردازد که می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های کلیدی لازم در اقتصاد اسلامی وارد شود و پیشنهادهایی را به مؤسسات اسلامی ارائه می‌دهد تا در عصر دیجیتال، رفتارهای متغیر مشتریان و همچنین چالش‌های جدید همراه آن، مانند الگوهای همکاری برای تحریک ابداع، چابکی و قابلیت اندازه‌گیری در کنار غلبه بر مسائل امنیت سایبری، پاسخگوی شرایط باشند.

[دانلود فهرست، مقدمه و فصل‌هایی از کتاب]

بلاکچین، فین‌تک و فایننس اسلامی
۶۰,۰۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰ تومان گزینه ها را انتخاب کنید