بانک‌های مرکزی و فناوری دفترکل توزیع‌شده

۱۰,۰۰۰ تومان

CBDC (یکی از کاربردهای مطرح بلاکچین و فناوری دفترکل توزیع‌شده) به جهت پتانسیل خود در شناسایی چالش‌های دیرینه مانند شمول مالی، کارایی پرداخت‌ها و تاب‌آوری عملیاتی و امنیت سایبری سیستم پرداخت، توجه زیادی را از سوی جامعه بانکداری مرکزی به خود جلب کرده است. بانک‌های مرکزی، در کنار CBDC، در حال پژوهش و آزمایش حداقل ۱۰ مورد کاربردی اختصاصی بلاکچین و DLT هستند. علاوه بر این بانک‌های مرکزی در جست‌وجوی این موضوع هستند که به‌صورت بالقوه چگونه می‌توانند امکانات جدید را به کار گرفته و فرایندهای ناکارآمد را بهبود بخشند. مجمع جهانی اقتصاد هم در گزارش اخیر خود با عنوان «بانک‌های مرکزی و فناوری دفترکل توزیع‌شده» قصد دارد به این موضوع بپردازد که بانک‌های مرکزی چرا و چگونه درباره فناوری بلاکچین پژوهش و جستجو می‌کنند.

گزارش «بانک‌های مرکزی و فناوری دفترکل توزیع‌شده» توسط راه پرداخت به فارسی ترجمه و بازطراحی شده و با حمایت شرکت ققنوس منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

بانک‌های مرکزی و فناوری دفترکل توزیع‌شده