بانکداری در ۲۰۲۵ / چهار رکن بانکداری اول دیجیتال

۱۰,۰۰۰ تومان

برای دوام آوردن در دوره‌ای که غول‌هایی مثل گوگل راه خود را در میان زندگی مالی مردم پیدا کرده‌اند، بانک‌ها باید چارچوب مناسبی برای رقابت داشته باشند. این چهارچوب همان پلتفرم «اول دیجیتال» است که توسط چهار رکن یعنی بانکداری اومنی‌چنل، بانکداری باز، بانکداری ماژولار و بانکداری هوشمند پشتیبانی می‌شود. هر یک از این چهار رکن برای موفقیت در صنعت بانکداری آتی ضروری است. شرکت بک‌بیس در این گزارش این چهار رکن واهمیت آنها در آماده‌سازی صنعت بانکداری در سال ۲۰۲۵ را شرح می‌دهد.

گزارش «بانکداری در ۲۰۲۵ / چهار رکن بانکداری اول دیجیتال» توسط راه پرداخت به فارسی ترجمه و بازطراحی شده و با حمایت شرکت حصین منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

بانکداری در ۲۰۲۵ / چهار رکن بانکداری اول دیجیتال