بانکداری الکترونیکی امنیت فراهم کننده خدمات پرداخت

۰ تومان

لازمه‌ی گسترش پرداخت الکترونیکی، نصب، راه‌اندازی، آموزش و نگهداری پایانه‌های فروش به صورت گسترده در محل‌های فروش کالا و خدمات، و همچنین راه‌اندازی امکانات نرم‌افزاری برای پرداخت از طریق اینترنت و موبایل است. شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت (PSPها) دارای مجوز بانک مرکزی که با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری قرارداد دارند، می‌توانند خدمات پرداخت را به موسسات یا مشتریان ارائه دهند. وظیفه اصلی ‌PSPها فراهم ساختن سخت افزار، نرم افزار و تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد شبکه‌ای است که پردازش تراکنش پرداخت دارنده کارت به پذیرنده را میسر سازد.

«مرکز ماهر» طی این گزارش ۱۱۵ صفحه‌ای، آناتومی خدمات پرداخت، تهدیدها و آسیب‌های موجود در این خدمات و همچنین مکانیزم‌های دفاعی ممکن را بررسی کرده است.

بانکداری الکترونیکی امنیت فراهم کننده خدمات پرداخت