اینترنت اشیاء: چالش‌ها، استانداردها، مقررات و قانون‌گذاری

۰ تومان

مرکز پژوهش‌های مجلس در سری گزارش‌‌های خود در مورد «چارچوب مقررات‌گذاری، امنیت سایبری و مقررات‌گذاری داده در اینترنت اشیا» به وضعیت مقررات‌گذاری در حوزه اینترنت اشیا در ایران پرداخته و اعلام می‌کند که موضوع کلیدی در مقررات اینترنت اشیا بحث مقررات‌گذاری درباره داده‌ها است. به اعتقاد این مرکز مسائلی چون نقض امنیت، رضایت، حریم‌خصوصی ،حقوق درخصوص موضوع داده و پردازش داده‌های شخصی مربوط به کودکان از جمله موضوعاتی است که سیاستگذاران در سراسر دنیا باید به آنها توجه کنند.

براساس این گزارش، مرکز پژوهش‌ها معتقد است در ایران نیز سیاستگذاران باید چارچوب مقررات غیرضروری و غیرعمدی را حذف کنند و در تعیین چارچوب جدید باید چند موضوع پوشش داده شود؛ مواردی همچون امنیت و حفاظت از داده‌ها، تعیین مسئولیت همه بازیگران در زنجیره ارزش اینترنت اشیا، کسب رضایت کاربران برای جمع‌آوری و پردازش داده‌هایشان. به این صورت فرصت‌های دیجیتالی برای افراد و کسب‌وکارها ایجاد می‌شود و کشور به عنوان یک پیشتاز در حرکت به سمت جامعه دیجیتال قرار می‌گیرد.

اینترنت اشیاء: چالش‌ها، استانداردها، مقررات و قانون‌گذاری

۰ تومان