افسانه کاپیتالیسم؛ انحصار و مرگ رقابت

۰ تومان

حوزه فناوری به‌واسطه روند رشد بی‌سابقه پیشرفت فناوری و وابستگی جوامع بشری به مظاهر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. وجود انحصار در این بخش از صنایع یک کشور می‌تواند تاثیرات مخربی بر روند تداوم نوآوری و قیمت نهایی خدمات و کالاها داشته باشد. این چالش، بحرانی است که امروزه ایالات متحده آمریکا با آن دست به گریبان است و کنگره این کشور عزم خود را برای تغییر روند انحصارگرایی شرکت‌های بزرگ فناوری جزم کرده است.

افسانه کاپیتالیسم؛ انحصار و مرگ رقابت