اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»

۰ تومان

گزارش حاضر با استناد به تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی مزایا و معایب این اقدام را برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده اجرای این سیاست در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه‌ای اتفاق نیفتاده است نادرست بوده و به اتلاف منابع کشور منجر خواهد شد.

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»