اصلاح قوانین نظام بانکی

۰ تومان

با توجه به گذشت حدود ۴ دهه از تصویب قوانین مادر در حوزه پولی و بانکی و وقوع تحولات جدی در حوزه دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی رویه‌های بانکی و نظارت بانکی به‌دلیل ظهور فناوری‌های جدید، انباشت و تزاحم قوانین موردی تصویب شده و خلاها و مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، اصلاح قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح‌ها و لوایح پولی و بانکی پرداخته است.

اصلاح قوانین نظام بانکی