اشتراک نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش

۳۰۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان

با خرید این اشتراک، چه شماره‌هایی را دریافت خواهید کرد؟

  • دریافت نسخه الکترونیکی شماره‌های ۶۰ماهنامه عصر تراکنش (مرداد۱۴۰۱) تا شماره ۶۶(دی۱۴۰۱)قیمت ۶ شماره  نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش: ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان
  • دریافت نسخه الکترونیکی شماره‌های۶۰ماهنامه عصر تراکنش (مرداد ۱۴۰۱) تا شماره۷۱ (تیر۱۴۰۲)

قیمت۱۲ شماره  نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش: ۶۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

مشاهده بخشی از آخرین شماره ماهنامه عصر تراکنش

اشتراک نسخه الکترونیکی ماهنامه عصر تراکنش
شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب: