آینده صنعت پزشکی

در پایان قرن حاضر، دیگر بالای صد سال سن داشتن و زندگی کردن بالاتر از آن دیگر یک استثنا و اتفاق عجیبی نخواهد بود بلکه به یک قاعده و روال کلی تبدیل خواهد شد. چه دستاوردهای پزشکی و فناوری‌های جدیدی این امکان را برای ما فراهم می‌کنند؟
جیمز تمپرتون در این کتاب طیف گسترده و درخشانی از انقلاب‌های پزشکی را شرح می‌دهد که خدمات درمانی را متحول کرده‌اند. او نگاهی انداخته به توسعه و پیشرفت‌های شکل گرفته و این نوید را به ما می‌دهد که بیماری‌هایی مانند سرطان دیگر مانند قبل کشنده نیستند. این کتاب به دانش و اخلاق علم مهندسی ژنتیک و پتانسیلی که در ایجاد «نوزادان طراحی‌شده» دارد و به نقش تحقیقات پیشرفته پزشکی در درمان اختلالات روانی و عصبی مانند افسردگی و اوتیسم اشاره کرده است. درنهایت کتاب به یک سوال اصلی پاسخ می‌دهد: آیا فناوری پزشکی می‌تواند آنقدر پیشرفته شود که شاهد درمان و پایان پیری باشیم؟