آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران

۰ تومان

اقتصاد ایران بانک‌محور است و به همین خاطر نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد دارد. در این اقتصاد بانک محور هرگونه آسیبی که بانک‌ها را تهدید کند در نهایت به تهدید اقتصاد منجر می‌شود. به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این کار پژوهشی به آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران پرداخته است. مطالعه این گزارش برای همه مدیران و کارشناسانی که به دنبال اصلاح سیستم بانکی ایران هستند از خواب شب واجب‌تر است! این گزارش حداقل از منظر شناخت گذشته فعالیت‌هایی که انجام شده هم مفید است.
گزارش «آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران» ۱۸ فصل دارد که در ۵ بخش منظم شده است؛ این ۵ بخش عبارتند از: بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی، ثبات و سلامت بانکی، تجهیز و تخصیص منابع بانکی، دولت و شبکه بانکی. به دلیل طیف وسیع مطالبی که در این گزارش مطرح شده است مطالعه آن برای فعالان حرفه‌ای بانکداری ایران جنبه بازآموزی و مروری هم دارد.
این گزارش حدود ۹۰۰ صفحه است و اولین بار تابستان سال ۱۳۹۸ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. اکنون شما می‌توانید این گزارش را به صورت رایگان از فروشگاه راه پرداخت دریافت کنید.

آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران