بایگانی برچسب: کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران

معرفی کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران

این کتاب روایتگر زندگی و کار ۵۰ فعال اقتصادی در ۱۵۰ سال گذشته است کهمشاهده ادامه مطلب

5 دیدگاه