بایگانی برچسب: کتاب بانکداری نوین در تئوری و عمل

معرفی کتاب بانکداری نوین در تئوری و عمل

دنیای بانکداری به‌سرعت در حال تغییر است. امروزه برتریِ استراتژیکِ بانک‌ها تأکید بیشتری بر سودآوری،مشاهده ادامه مطلب