بایگانی برچسب: اقتصاد

پایان عصر استخدام و ظهور سرمایه‌داری مبتنی بر جمعیت / بخشی از کتاب اقتصاد اشتراکی

کتاب اقتصاد اشتراکی را انتشارات MIT منتشر کرده است و در بخشی از آن بهمشاهده ادامه مطلب