بایگانی دسته‌ی: منابع انسانی

معرفی کتاب ثبات افیون کسب‌وکارها: استراتژی‌های توسعه برای مدیران و کارآفرینان

ماهنامه آینده‌نگر در این سال‌ها به انتشار کتاب‌هایی در حوزه اقتصاد اقدام کرده که انتخابمشاهده ادامه مطلب

معرفی کتاب سختی کارهای سخت؛ راه انداختن کسب‌وکاری که هیچ راه ساده‌ای ندارد

همه ما احتمالاً در طول زندگی کاری خود کتاب‌های مدیریتی و راه‌اندازی کسب‌وکار مختلفی رامشاهده ادامه مطلب

معرفی کتاب خلق مدل کسب‌وکار

در پشت جلد این کتاب نوشته‌شده است: «خلق مدل کسب‌وکار کتابی مرجع، علمی و الهام‌بخشمشاهده ادامه مطلب

1 دیدگاه