بایگانی دسته‌ی: رگ‌تک

اگر می‌خواهید فقط یک کتاب درباره فین‌تک بخوانید کتابی نیست جز کتاب فین‌تک

فاندوران پلتفرم کرادفاندینگ است. این پلتفرم در یکی دو سال اخیر سعی کرده زمینه جمع‌آوریمشاهده ادامه مطلب