گزارشی از صنعت پول موبایلی در سال ۲۰۱۸

۱۰,۰۰۰ تومان

به دلیل اهمیت که حوزه پول موبایلی میان جوامع و کشورهای مختلف پیدا کرده است، تیم پول موبایلی جی‌اس‌ام‌ای به منظور بررسی چالش‌ها و روندهای تاثیرگذار بر این نوآوری، گزارشی با عنوان «۲۰۱۸ state of the industry report on mobile money» منتشر کرده است.

در این گزارش سعی شده چهار فاکتور و روند کلیدی شکل‌دهنده صنعت پول موبایلی در سال گذشته به‌صورت کامل مورد ارزیابی قرار گیرد. فعلا، تنها به نگاهی گذرا به این روندها بسنده شده است، اما در ادامه هر یک از روندهای مذکور را به تفصیل توضیح داده شده است.

گزارشی از صنعت پول موبایلی در سال ۲۰۱۸