کتابِ راه‌کار شماره ۲

۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

نشریه کتاب راه‌کار ترجمان نوآوری است. این نشریه در هر شماره یک موضوع مشخص دارد و بر مبنای آن خلاصه مهم‌ترین کتاب‌های جهان درباره آن موضوع ارائه می‌شود. موضوع شماره دوم کتاب راه‌کار «لندتک» است. در این شماره خلاصه کتاب‌های مطرح در زمینه تامین مالی خرد جمع‌آوری شده است.

شماره دوم راه‌کار  با عنوان «لندتک» بر مبانی فکری حوزه نوپدید تأمین مالی خرد تمرکز یافته است. این شماره با مرور سه کتاب از محمد یونس شروع می‌شود؛ یعنی کسی که برای تحقق رویای برابری اقتصادی اجتماعی قدمی مؤثر برداشت و با موفقیت‌های خود دنیا را به شگفتی واداشت. همچنین، خلاصه‌ آثاری از اقتصاددانان مشهور از جمله رابرت جی. شیلر، ارنست فردریش شوماخر، آرون سانداراراجان و نظریه‌پرداز اجتماعی، فیلسوف سیاسی و اقتصاددان برجسته‌ اتریشی، فردریش فون‌هایک، را به مخاطب ارائه می‌کند.

سردبیر نشریه «کتاب راه‌کار» علی ورامینی است و این نشریه هر ماه با حمایت کسب‌وکارهای مطرح ایرانی منتشر می‌شود.

کتابِ راه‌کار شماره ۲
۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان Select options