کتاب راه‌کار ۲

۰ تومان

شماره دوم راه‌کار  با عنوان «لندتک» بر مبانی فکری حوزه نوپدید تأمین مالی خرد تمرکز یافته است. این شماره با مرور سه کتاب از محمد یونس شروع می‌شود؛ یعنی کسی که برای تحقق رویای برابری اقتصادی اجتماعی قدمی مؤثر برداشت و با موفقیت‌های خود دنیا را به شگفتی واداشت. همچنین، خلاصه‌ آثاری از اقتصاددانان مشهور از جمله رابرت جی. شیلر، ارنست فردریش شوماخر، آرون سانداراراجان و نظریه‌پرداز اجتماعی، فیلسوف سیاسی و اقتصاددان برجسته‌ اتریشی، فردریش فون‌هایک، را به مخاطب ارائه می‌کند.

کتاب راه‌کار ۲