بانکداری باز

۲۰,۰۰۰ تومان

بانک‌ها همواره در ارائه‌ی خدمات نوین پیشرو بوده‌اند، اما فضای کسب‌وکار بانکداری در حال تغییرات شگرف است و صدای درهم‌شکستن ساختارهای سنتی بانکداری به گوش می‌رسد. در آینده‌ای نزدیک، فناوری‌های نوظهور، مقررات نوین، تازه‌واردها و انتظارات در حال تغییر مشتریان، صنعت بانکداری را به‌صورت بنیادین تغییر خواهد داد. بانک‌ها نه تنها در خطر از دست دادن تعاملات مستقیم با مشتریان هستند بلکه ممکن است بسیاری از خدمات و به‌تبع آن، مشتریان خود را به‌طور کامل از دست بدهند.

این روندها و ظهور بانکداریِ باز، تغییر بزرگی است که در برابر بانک‌ها و نظام مالی سربرافراشته است. بانکداریِ باز مبتنی بر فناوری واسط‌های‌برنامه‌نویسی‌ باز و به معنای اکران عمومی و برقراری دسترسی آزاد به داده‌های بانکی است که در گذشته به‌صورت اختصاصی در اختیار موسسات پولی و بانکی بوده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل پیش‌برنده‌ بانکداریِ باز قوانینی است که بانک‌ها و موسسات مالی را موظف می‌کند اطلاعات مشتریان را در اختیار صاحبان حساب‌ها یا اشخاص ثالث دارای مجوز بگذارند. با این نگاه جدید نسبت به مالکیت اطلاعات، تغییراتی عمیق و حیاتی در زیست‌بوم بانکداری و پرداخت رخ خواهد داد که خواسته یا ناخواسته تمامی بانک‌ها و بازیگران زیست‌بوم بانکی را متاثر خواهد کرد.

با این روند، پرسش فراروی نظام بانکی این است که این تغییرات تا چه حد خواهد بود و بازیگران این زیست‌بوم می‌بایست چگونه خود را برای این تغییرات ناگزیر مهیا کنند؟

ناموجود

بانکداری باز
بانکداری باز

ناموجود