کتابِ راه‌کار شماره ۳ (به زودی)

نشریه کتاب راه‌کار ترجمان نوآوری است. این نشریه در هر شماره یک موضوع مشخص دارد و بر مبنای آن خلاصه مهم‌ترین کتاب‌های جهان درباره آن موضوع ارائه می‌شود. موضوع شماره دوم کتاب راه‌کار «بانکداری» است. در این شماره خلاصه کتاب‌های مطرح در زمینه بانکداری جمع‌آوری شده است.

سردبیر نشریه «کتاب راه‌کار» علی ورامینی است و این نشریه هر ماه با حمایت کسب‌وکارهای مطرح ایرانی منتشر می‌شود.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.