کارآفرینی

چند سالی است که رسانه‌های جمعی به مبحث کارآفرینی علاقمند شده‌اند، چنین علاقه‌ای را می‌شود در حوزه‌های کسب‌وکار، سیاست و آموزش هم مشاهده کرد. اما به‌راستی کارآفرینان چه می‌کنند و چرا کاری که می‌کنند مهم است؟ پل وست‌هد و مایک رایت از بین بحث و جدل‌هایی که در مورد کارآفرینی وجود دارد، دست به کار ساخت مسیری شدند که ما را در مبحث کارآفرینی راهنمایی می‌کند. آن‌ها نحوه‌ی تاثیرگذاری  عوامل بیرونی محیطی و قابلیت دسترسی منابع را بر فعالیت کارآفرینان بررسی کرده‌اند، سازمان‌هایی را که می‌توان این اشخاص را در آن‌ها یافت برشمرده‌اند. همچنین نگاهی به تنوع پیشینه‌ی حرفه‌ای‌شان و طرز تفکر و چگونگی یادگیری‌شان کرده‌اند. و در نهایت نیز اثراتی را که کارآفرینان بر بازار اقتصادی معاصر داشته‌اند مورد بررسی قرار دادند و آینده‌ی کارآفرینی را در جهان‌‌مان که روزبه‌روز مرز‌هایش کمرنگ‌تر می‌شوند، متصور شده‌اند.

دسته: برچسب: ,