ویژه‌نامه گزارش هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان

همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت هر سال توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر می‌شود. هشتمین دوره این رویداد زمستان سال ۱۳۹۷ با محوریت فناوری زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده، رمزارزها، سامانه‌های پرداخت جایگزین، فناوری‌های مالی، پرداخت و بانکداری باز، تقلب، پول‌شویی، کلاه‌برداری و روش‌های مقابله با آن و تحول دیجیتال برگزار شد. ویژه‌نامه گزارش بعد از برگزاری هشتمین دوره همایش را می‌توانید از فین‌تک شاپ به صورت رایگان دانلود کنید.

ویژه‌نامه گزارش هشتمین همایش بانکداری الکترونیک
ویژه‌نامه گزارش هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت