هفته‌نامه کارنگ (شماره 110)

۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

  • چرا باید هر برند کارفرمایی قدرتمند را یک روزنه امید ببینیم
  • منابع انسانی باید افراد را در مسیر رشد همراهی کند
  • شرکت معروف سرمایه گذاری خطرپذیر تصمیم دارد تغییرات عمده ای در ساختار خود ایجاد کند
  • گزارش ها می گویند کارگران آمازون دو برابر بیشتر از کارگران سایر انبارها آسیب می بینند
  • برند کارفرمایی باید صادقانه و واقع گرایانه باشد

[دانلود فایل نمونه هفته‌نامه کارنگ – شماره 110]

 

هفته‌نامه کارنگ (شماره 110)
۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان Select options