هفته‌نامه کارنگ (شماره 109)

۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان

  • هدف از برگزاری رویداد برندکارفرمایی چیست؟
  • مدیر منابع انسانی بیت پین می‌گوید برندکارفرمایی به یک نیاز مهم برای شرکت‌ها تبدیل شده است
  • رقابت سخت شرکت‌های کوچک با سازمان های بزرگ بر سر نیروی انسانی
  • اهمیت شبکه سازی و ایجاد مشتریان وفادار
  • کمیسیون تجارت فدرال، آمازون را به انحصارطلبی متهم می‌کند

[دانلود فایل نمونه هفته‌نامه کارنگ – شماره 109]

هفته‌نامه کارنگ (شماره 109)
۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومان Select options