نگرش نسبت به بانکداری باز و مشارکت با فین‌تک‌ها

۱۰,۰۰۰ تومان

مدیران حوزه مالی بیشتر از هر زمان دیگری نسبت به بانکداری باز مثبت‌اندیش و خوش‌بین هستند. اگرچه تعداد زیادی از موسسات هستند که فرصت‌های موجود در بانکداری باز را تشخیص می‌دهند اما وقتی بخواهیم این مفهوم را در قالب یک استراتژی واقعی اجرا و پیاده‌سازی کنیم یک سری سوالات اساسی در این زمینه مطرح می‌شود که باید به آنها جواب داد.
بیش از یک پنجم موسسات مالی برای دستیابی به فناوری بانکداری باز با فین‌تک‌ها وارد همکاری شده‌اند. اما اگر بخواهیم به آینده نگاه کنیم باید گفت که مسیر ارزش‌آفرینی از طریق بانکداری باز تازه اول راهش است. به همین خاطر برای درک بهتر این مسیر شرکت Tink گزارشی با عنوان «Open banking attitudes and partnerships» تهیه کرده است که شامل یافته‌های حاصل از نظرسنجی ۲۹۰ تصمیم‌گیرنده ارشد و تاثیرگذار در موسسات مالی در سراسر اروپا می‌شود.

نگرش نسبت به بانکداری باز و مشارکت با فین‌تک‌ها