نظرسنجی جهانی بلاکچین دیلویت در سال ۲۰۱۹ / بلاکچین وارد عمل می‌شود

۱۰,۰۰۰ تومان

در دنیای امروز اکوسیستم‌های جدید در حال توسعه راهکاری مبتنی بر بلاکچین هستند تا مدل‌های کسب‌وکاری نوآورانه‌ای ایجاد کرده و مدل‌های سنتی را متحول کنند و این اتفاق در تمامی صنایع و اغلب حوزه‌های قضایی جهان در حال انجام است. چنین اتفاقی باعث شد تا دیلویت نظرسنجی جهانی در حوزه بلاکچین انجام دهد و طی آن به تعیین نگرش کلی مدیران نسبت به تکنولوژی بلاکچین و برآورد میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته روی آن بپردازد.

نظرسنجی جهانی بلاکچین دیلویت در سال ۲۰۱۹ / بلاکچین وارد عمل می‌شود