مستند ۱۷ مطالبه از دولت

۰ تومان

در زمینه فناوری‌های مالی و به‌طور خاص درباره بانک‌ها از مدت‌ها پیش نشست‌ها و جمع‌بندی‌های ما به ۱۷ نکته محوری رسید. این ۱۷ نکته را که زمانی به شکل مطالبه طرح کردیم، در یک گفت‌وگوی دو ساعت و هفت‌دقیقه‌ای گذاشتیم جلوی خودمان و درباره آنها صحبت کردیم. متاسفانه در تمام این ۱۷ مورد یا قدمی روبه‌جلو برداشته نشده، یا حتی قدمی هم عقب رفته‌ایم.

مستند ۱۷ مطالبه از دولت