مدرنیزاسیون فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

۱۰,۰۰۰ تومان

مکنزی در گزارش جدیدش به سه رویکرد برای مدرنیزاسیون سیستم‌های مرکزی اشاره و توصیه می‌کند که برای پیدا کردن بهترین روکیرد ایجاد تحول یکپارچه در سیستم‌های فناوری اطلاعات و کل کسب‌وکار، باید به قابلیت‌های درون سازمان و روندهای بیرون سازمان توجه داشت. به گزارش مکنزی این سه رویکرد شامل مدرنیزاسیون پلتفرم‌های قدیمی، ایجاد سیستم جدید اختصاصی و خرید بسته‌های نرم‌افزاری استاندارد می‌شود.

گزارش «مدرنیزاسیون فناوری اطلاعات در صنعت بیمه» توسط راه پرداخت به فارسی ترجمه و بازطراحی شده و با حمایت شرکت داتین منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

 

مدرنیزاسیون فناوری اطلاعات در صنعت بیمه