کتاب راه‌کار شماره ۲: تامین مالی خرد

۰ تومان

کتاب راه‌کار تلاشی است برای آموزش مدیران حرفه‌ای و یادآوری موضوعاتی که ممکن است در انبوه مسائل روزمره فراموش شوند. مجموعه کتاب‌های راه‌کار هر شماره یک موضوع را برمی‌گزیند و تلاش می‌کند با ارائه متن‌های قوی آن موضوع را برای مخاطبان خود بشکافد. انتظار می‌رود این نشریه بتواند دیدگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. اینجا به سراغ ایده‌ها رفتیم و تلاش کردیم مهم‌ترین ایده‌هایی را که فکر می‌کنیم مدیر امروزی باید بداند، با کمترین تعداد کلمات ممکن به او منتقل کنیم. کتاب راهکار تلاشی است برای آموزش مدیران حرفه‌ای و یادآوری موضوعاتی که ممکن است در انبوه مسائل روزمره فراموش شوند.

شماره دوم راه‌کار که خلاصه‌ای از 13 کتاب مهم در زمینه تأمین مالی خرد است، حرکتی است به سوی شناخت مبانی فکری حوزه نوپدید تأمین مالی خرد يا همان لندتك. اینجا تلاش می‌کنیم در میان کارهای چهره‌هایی مانند محمد یونس و فریدریش هایک، مبانی فکری تأمین مالی خرد  را جستجو کنیم. امیدواریم این کار مفید باشد و بتوانیم این راه را آرام و پیوسته ادامه دهیم.

دانلود فايل نمونه

کتاب راه‌کار شماره ۲: تامین مالی خرد
۰ تومان Select options