مجموعه مقاله‌های پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت

۰ تومان

همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت معمولا انتهای سال توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران برگزار می‌شود. پنجمین دوره این رویداد زمستان سال ۱۳۹۴ با محوریت نظام‌های پرداخت، صنعت بانکداری، زیرساخت‌های بانکداری دیجیتال، هوش تجاری و داده‌کاوی برگزار شد.

مجموعه مقاله‌های پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت