مجموعه مختصر و مفید بانکداری

منافع جامعه زمانی تأمین خواهد شد که نظام بانکی به‌طرزی کارآمد کار کند و وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران بتوانند اهداف خود را محقق کنند. در صورت عدم بهره‌برداری از فرصت‌های امیدوارکننده سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نمی‌شود زیرا کارآفرینان نمی‌توانند وجوه مورد نیاز برای استفاده از این فرصت‌ها از طریق گرفتن وام تأمین کنند. در صورتی که وام به دلایلی چون روابط خانوادگی، نفوذ سیاسی یا رفیق‌بازی به اهداف غیرمولد تخصیص پیدا کند، یک نظام مالی با عملکرد ضعیف یا توسعه‌نیافته می‌تواند مانعی برای رشد و شکوفایی باشد.

نقش بنیادی بانک‌ها در نظام مالی و آسیب‌پذیری آن‌ها در مقابل سقوط ناگهانی، به دلیل از دست رفتن اعتماد سپرده‌گذاران یا سایر تأمین‌کنندگان مالی، موضوعات پرتکرار در این کتاب از «مجموعه مختصر و مفید» هستند. کتاب حاضر، خدمات مالی بانک‌ها، خطراتی که آنها با آن روبرو هستند و نقش بانک مرکزی را برجسته می‌کند. کتاب پیش رو، وقایع اصلی بحران مالی جهانی و بحران بدهی دولتی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و روش‌هایی را برای انطباق بانک‌ها، مدیران و ناظران صنعتی، بانک‌های مرکزی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با درس‌های گرانسنگی که از حوادث دهه گذشته به دست آمده است، مطرح می‌کند.