مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی

۹۰,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی با تجمیع تمامی قوانین و مصوبات موجود در عرصه فضای مجازی کوشیده است تا بستری را فراهم کند تا قانون‌گذاران، قانون‌خوانان، تصمیم‌گیرندگان قضایی و پژوهشگران حقوقی بتوانند با مراجعه به این مجموعه تمامی نیازهای قانونی خود را در خصوص فهم و اطلاع حقوقی مرتفع کرده و گامی رو به جلو را در راستای تعالی‌بخشی به نظامات موجود بردارند.

نویسندگان این کتاب با عنایت به اشراف بیش از ۱۰ساله به این فضا و شناخت فنی موضوعات مستحدثه و همچنین آشنایی دانشگاهی و حقوقی با قواعد و قوانین مصوب و مصرح، بر آن شدند تا با تجمیع کلیه قوانین مرتبط با حوزه فضای مجازی، قدمی هرچند کوچک در راستای همیاری و همکاری با زیست‌بوم فعال در این عرصه برداشته و بستری را برای رشد بیش از پیش فهم قانونی این عرصه فراهم کنیم.

دانلود فهرست، مقدمه و فصل اول کتاب

مجموعه قوانین و مقررات مبتنی بر فضای مجازی
۹۰,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان Select options