مارکتینگ پنج نقطه صفر

انتشار کتاب مارکتینگ پنج نقطه صفر در سایه سه چالش عظیم اتفاق می‌افتد: شکاف بین نسل‌ها، قطبی‌سازی رفاه و شکاف دیجیتال. این اولین بار در تاریخ جهان است که پنج نسل از انسان‌ها، با خلقیات و ارزش‌های متفاوت به‌طور همزمان در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

افراد متعلق به نسل انفجار جمعیت و نسل X همچنان غالب موقعیت‌های تصمیم‌گیری در اقتصاد و قدرت خرید را در دست دارند، در حالی که نسل‌های دیجیتالی Z و Y قسمت اعظم نیروی کار جدید و بزرگ‌ترین بازار مصرفی را تشکیل می‌دهند. عدم شناخت مؤثر میان مدیران ارشد متعلق به نسل‌های پیشین و زیردستان و مشتریان جوان‌ترشان می‌تواند به‌شدت مشکل‌ساز باشد.

در مارکتینگ پنج نقطه صفر، فیلیپ کاتلر، پدر علم بازاریابی به همراه دو استاد دانشگاه دیگر، توضیح می‌دهند که چگونه بازاریاب‌ها می‌توانند از فناوری برای رفع نیازهای مشتریان خود و ایجاد تغییر در جهان استفاده کنند. در عصر جدیدی که بازاریاب‌ها را با چالش دیجیتالی شدن کسب‌وکار و رفتارهای متغیر مشتریان رو در رو کرده است، این کتاب راهی پیش پای بازاریاب‌ها می‌گذارد که با قدم گذاشتن در آن می‌توانند الگوی رشد فناوری و کسب‌وکار خود را با تغییرات گسترده‌ای که طی دههٔ اخیر در رفتار مشتریان به وجود آمده هماهنگ سازند.