فصلنامه روند، سال شانزدهم، شماره‌ ۴۸، زمستان ۱۳۸۵

۰ تومان

فصلنامه روند، نشریه علمی و تخصصی است که توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منتشر می‌شود. در شماره‌ ۴۸ (بهار ۱۳۸۵) این فصلنامه مقاله‌های متعددی منتشر شده است. عنوان برخی از این مطالب به این قرار است:

  • ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی‌ها و سیاست‌های توسعه بازار مالی ﺍﻳﺮﺍﻥ
  • ﻣﺮﻭﺭی ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﮊﺭﻓﺎی مالی ایران
  • ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﻮﻥ ﻭﻭﺩﺯ ﺍﺣﻴﺎ ﺷﺪﻩ
فصلنامه روند، سال شانزدهم، شماره‌ ۴۸، زمستان ۱۳۸۵