سیر تکاملی بانکداری مرکزی و درس‌هایی برای ایران

۰ تومان

رگولاتور خوب ما را به بهشت می‌برد و رگولاتور بد دنیا را جهنم می‌کند! نقشی که رگولاتوری در توسعه دارد هیچ جای دیگری ندارد. به همین دلیل است که در دنیا تلاش می‌کنند رگولاتور بد را به رگولاتور خوب تبدیل کنند. بانک مرکزی مهم‌ترین رگولاتور کشور است؛ چرا که بانک مرکزی رگولاتور پول است و بعد از مرگ پول مهم‌ترین مفهوم زندگی است. بانک مرکزی در ایران سابقه طولانی ندارد و در این مدت منشا بسیاری از مشکلات بوده است. هنوز در ایران دنبال این هستیم که بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد؛ چون بانک مرکزی یک نهاد تخصصی است و نمی‌توانیم با شیوه‌های سیاسی آن را مدیریت کنیم.
کتاب «سیر تکاملی بانکداری مرکزی و درس‌هایی برای ایران» را اولین بار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تابستان ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این کتاب ۲۵۰ صفحه‌ای منبع مناسبی برای درک نقش بانک مرکزی در اقتصاد‌ کشورهای گوناگون جهان است. در این کتاب تحولات بانکداری مرکزی در جهان بررسی شده و منبع مناسبی برای درک جایگاه بانک مرکزی در ایران است.

سیر تکاملی بانکداری مرکزی و درس‌هایی برای ایران