سرمایه‌گذاری‌ و بازگشت سودبانکداری باز

۰ تومان

تا قبل از سال ۲۰۲۰، بسیاری از مدیران مالی صرفا به خاطر پیاده‌سازی الزامات ضروری درباره قانون PSD2، به سمت فناوری باز رفته بودند. اما با شروع دهه جدید، سرمایه‌گذاری‌های بانکداری باز به محور اصلی فرایند تحول دیجیتال صنعت تبدیل شده است تا جایی که متوسط هزینه انجام‌شده روی بانکداری باز در موسسات مالی اروپایی چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ مییون دلار بوده است و حتی به گفته ۴۴ درصد از مدیران مالی، بودجه سرمایه‌گذاری‌شان بیشتر از این حرف‌ها است. تصمیم‌گیرندگان این بودجه‌ها هم معمولا یک دوره بازپرداخت تقریبا چهارساله برنامه‌ریزی کرده‌اند.
شرکت Tink در گزارشی با نام «سرمایه‌گذاری و بازگشت سود بانکداری باز» شواهدی را ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده تغییر و تحولات صنعت به سمت راه‌حل‌های مبتنی بر داده است. این شواهد از نظرسنجی از ۲۹۰ تصمیم‌گیرنده ارشد و تاثیرگذار در موسسات مالی اروپایی به دست آمده است.
وایت‌پیپر «سرمایه‌گذاری و بازگشت سود بانکداری باز» به‌زودی در سایت و فروشگاه راه پرداخت ترجمه و برای دانلود قرار داده می‌شود.

سرمایه‌گذاری‌ و بازگشت سودبانکداری باز