خردش کن (نسخه الکترونیکی)

۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب «خردش کن» بر خلاف کتاب‌های دانشگاهی که ممکن است حاوی استعاره‌ها و نکات فنی پیچیده باشند، ساده و کاربردی است. خوانندگان مفاهیم آسان و قابل درکی که در کتاب مورد استفاده قرار گرفته است را پسندیده و از توضیحات کاربردی و گام‌به‌گامی که نویسنده برای ساخت و ایجاد برند شخصی ارائه کرده، استقبال کرده‌اند.

آنچه «گری وینرچاک» را از سایر نویسندگان حوزه برندسازی شخصی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مجزا می‌کند، روایت داستانی او از ساخت و توسعه برند شخصی است. این نویسنده تلاش می‌کند تا به زبان غیرفنی قدرت شبکه‌های اجتماعی را به خواننده خود توضیح دهد. گری آنچه را که به چشم دیده، یاد گرفته و تجربه کرده، در قالب داستان زندگی خود تشریح می‌کند و از کسب‌وکار خانوادگی خود و توسعه این کسب‌وکار در قالب مثال‌ها و استعاره‌هایی بحث می‌کند. سادگی در نوشتار و راحتی در خواندن و صداقت بحث نویسنده؛ شخصیت گرم و پرانرژی او را پرواضح نشان می‌دهد.

او همچنین در طول کتاب بارها و بارها با ادبیاتی صمیمی که مخصوص خود اوست، تلاش می‌کند خواننده را مجاب به جست‌وجو در علایق درونی خود و تولید برند شخصی کند. برای شروع نیز توصیه ساده‌ای دارد؛ دنبال‌کردن دی‌ان‌ای خود!

دانلود فهرست، مقدمه وبخشی ازکتاب

خردش کن (نسخه الکترونیکی)
۱۴,۰۰۰ تومان Select options