تحول دیجیتال، سامانه‌های یکپارچه بانکداری را هدف قرار داده است

۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش تحقیقاتی «تحول دیجیتال، سامانه‌های یکپارچه بانکداری را هدف قرار داده است» با بررسی عوامل مختلف، این نکته مهم را یادآوری می‌کند که مدرنیزاسیون نرم‌افزارهای بانکداری جزو موضوعات مهمی است که بانک‌ها باید به طور جدی به آن فکر کنند و به نکاتی اشاره می‌کند که می‌تواند به بانک‌ها در انجام این فرایند دیجیتال‌سازی کمک کند و بانک‌های مختلفی را به‌عنوان مطالعه موردی در زمینه مدرنیزه کردن پلتفرم‌های موروثی‌شان، مثال می‌زند.

تحول دیجیتال، سامانه‌های یکپارچه بانکداری را هدف قرار داده است