اقتصاد دیجیتال

۰ تومان

اقتصاد دیجیتال را می‌توان یکی از کلیدواژه‌های مهم ادبیات سیاست‌گذاران و از جمله سیاست‌گذاری علم و فناوری به‌شمار آورد. مفهومی که هم خود تکامل یافته مفاهیم مربوط به اقتصاد سنتی و منبع‌محور است و هم توانسته تغییرات قابل توجهی را در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار رقم بزند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سری گزارش‌‌های خود در مورد «اقتصاد دیجیتال» به ویژگی و ابعاد، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن، تحولات بخش کسب‌وکار و مروری بر تجارب سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف و بررسی وضعیت موجود اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در کشور پرداخته است.

اقتصاد دیجیتال