آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن بر سیاست‌گذاری

۰ تومان

کتاب «آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن بر سیاست‌گذاری»، نقش آینده‌نگاری علم و فناوری را به عنوان یک ابزار هوشمندی سیاستی معرفی می‌کند و به بررسی اثرات آن در سیاست‌گذاری و تصمیمات سیاستی می‌پردازد. همچنین تاکید این کتاب بر این است که یک فعالیت آینده‌نگاری زمانی اثربخش است که نتایج آن را بتوان در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های سیاستی مشاهده کرد.

این کتاب به سیاست‌گذاران، پژوهشگران، مشاوران و سایر افرادی که در تولید نتایج اثر بخش آینده‌نگاری تاثیر دارند، توصیه می‌گردد.

آینده‌نگاری علم و فناوری و اثرات آن بر سیاست‌گذاری