آشوب بزرگ

۰ تومان

دولت‌ها دیگر در عرصه اقتصاد هیچ حضور موفقی نخواهند داشت و این کارآفرینان هستند که جهان را اداره می‌کنند. کتاب «آشوب بزرگ» از واقعیتی جذاب در دنیای کسب‌وکارهای نوین سخن می‌گوید؛ واقعیتی که در آن شرکت‌ها به طور مکرر خودشان را تغییر داده و به روزترین اطلاعات را دریافت می‌کنند تا در سایه این اطلاعات، مناسب‌ترین استراتژی‌ها را تدوین کنند. این کتاب دیدگاه سنتی کسب‌وکارها را برهم زده و مدل‌های پیشرو را به آنها برای رویارویی با جهان امروز معرفی می‌کند.

کتاب آشوب بزرگ در هفت فصل تدوین و در هر فصل به بررسی یکی از چالش‌های پیش روی کسب‌وکارها پرداخته است. این کتاب به تمام مدیران و صاحبان کسب‌وکارها که باید مهارت‌های خود را به روز کنند، توصیه می‌شود.

آشوب بزرگ