آشنایی با فناوری راهبردی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن

۰ تومان

در این پژوهش تعریف دقیق و مشخصی از زنجیره‌های بلوک ارائه می‌شود. همچنین مخاطبان در فصل‌های مجزا با کاربردهای فناوری و غیرمالی آن آشنایی پیدا می‌کنند. بخشی از این تحقیق هم به طرح مخاطرات زنجیره‌های بلوک و آینده آن در جامعه و اقتصاد اختصاص داده‌ شده است. مخاطبان با مطالعه این پژوهش تاریخچه مختصری از بیت‌کوین را نیز به‌عنوان اولین کاربرد فناوری زنجیره‌های بلوک دریافت خواهند کرد.

آشنایی با فناوری راهبردی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن