آشنایی با سیاست‌ها و قوانین حوزه فناوری و نوآوری

۰ تومان

امروزه فناوری و نوآوری از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود و این امر سبب شده است که کشورهای مختلف با توجه به امکانات و توانایی خود، اقدامات گسترده‌ای را در ابعاد سیاست‌های مختلف ملی و بین‌المللی انجام دهند. کشور ما نیز از این امر مستثنا نیست و در این راستا سیاست‌های مختلفی را در قالب سیاست‌های کلان و قوانین طراحی و تدوین کرده است.

در این گزارش به معرفی سیاست‌های کلان و قوانینی که به‌طور مستقیم با حوزه فناوری و نوآوری مرتبط است پرداخته است.

دسته: برچسب:
آشنایی با سیاست‌ها و قوانین حوزه فناوری و نوآوری