آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران (ویرایش دوم)

۰ تومان

مجلس شورای اسلامی در مسیر چهل‌ساله قانون‌گذاری خود دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است، به همین دلیل لازمه پیشرفت و پویایی هر نظام، بازبررسی و آسیب‌شناسی آن در بازه‌های زمانی مشخص است تا ضمن شناسایی خلاها و نقاط ضعف، نسبت به برطرف کردن این موارد چاره‌اندیشی شود. ازین‌رو در این مسیر، باید ضمن بررسی منشا شکل‌گیری این موارد، با شناخت صحیحی از دلایل وقوع آسیب، با ارائه راهکارهای عینی و عملیاتی، مزیت‌های نظام را افزایش داد و نقاط ضعف را مرتفع کرد.

آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران (ویرایش دوم)