نمایش 1–12 از 21 نتیجه

کتاب‌هایی درباره بانک‌تک، فناوری‌های بانکی، بانک دیجیتال، بانکداری مجازی، نئوبانک‌ها و هر آن چه که به کاربرد فناوری در بانک‌ها مرتبط است

بانک‌تک

نئوبانک ۲.۰

۱۳۵,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان۹۸,۰۰۰ تومان

بانک‌تک

نئوبانک

۱۰۷,۰۰۰ تومان۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۵۰۰ تومان۴۴,۵۰۰ تومان

بانک‌تک

شکست بانک

۱۸,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰ تومان